Konferencja SIR pt.: „Wdrażanie innowacji w polskim rolnictwie na przykładzie grup operacyjnych EPI – mechanizm wsparcia w ramach działania Współpraca”

W dniu 12 czerwca 2019 roku w Pałacu Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, odbyła się konferencja pt.: „Wdrażanie innowacji w polskim rolnictwie na przykładzie grup operacyjnych EPI – mechanizm wsparcia w ramach działania Współpraca”. Konferencja została zainicjowana w celu upowszechnienia informacji o możliwości tworzenia Grup Operacyjnych EPI w ramach działania M16 “Współpraca”.

W konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele Uniwersytetu Opolskiego, mieliśmy zaszczyt gościć Panią dr hab. Izabellę Pisarek, prof UO –  prorektor ds. kształcenia i studentów, Pana dr hab. inż Tomasza Ciesielczuka – Zastępcę Dyrektora Instytutu Ochrony i Kształtowania Środowiska, Pana dr Mariusza Głowackiego – Katedra Gospodarki Odpadami i Gospodarki Wodno-Ściekowej IOiKŚ, Panią dr Agnieszkę Tłuczak – Wydział Ekonomiczny UO oraz Pana Dariusza Kajsturę – Biuro Projektów Strategicznych UO. Uczestnikami spotkania byli także przedstawiciele Gminy Strzelce Opolskie Pani Katarzyna Dynak – Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy oraz Pani Sylwia Wieczorek – Referat Rolnictwa. Ponadto w wydarzeniu brali udział rolnicy ze wszystkich powiatów woj. opolskiego, przedstawiciele przyszłych Grup Operacyjnych, pracownicy i doradcy rolni OODR Łosiów oraz Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, przedsiębiorcy rolno-spożywczy, firmy działające w branży rolniczej i wszyscy zainteresowani. W konferencji wzięło udział łącznie 45 osób.

Uroczystego otwarcia  konferencji oraz przywitania uczestników dokonała Pani Teresa Barańska – Zastępca Dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Moderatorami konferencji SIR byli brokerzy krajowi z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oddział w Warszawie – Pan Ireneusz Drozdowski i Pan Aleksander Bomberski. W pierwszym wystąpieniu broker innowacji Ireneusz Drozdowski omówił ideę partnerskiej współpracy w planowaniu i wdrażaniu innowacji. W przystępny sposób przekazał podstawowe informacje dotyczące możliwości finansowania innowacyjnych rozwiązań w  rolnictwie w ramach działania “Współpraca” objętego PROW na lata 2014-2020 oraz nakreślił planowane zmiany rozporządzenia. Następnie Pan Ireneusz Drozdowski zaprezentował informacje na temat dotychczasowych postępowań konkursowych w ramach działania “Współpraca oraz w ciekawy sposób opowiedział o funkcjonujących grupach operacyjnych EPI w Polsce.

W drugiej części konferencji broker innowacji Aleksander Bomberski przedstawił rolę i znaczenie grup operacyjnych EPI, rzetelnie została omówiona metodologia tworzenia i pracy w ramach grupy EPI, co spotkało się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. W ostatnim wystąpieniu Pan Aleksander Bomberski udzielił informacji na temat EIP-AGRI Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa oraz funkcjonujących grup operacyjnych w krajach Unii Europejskiej.

W trakcie konferencji między wykładowcami, pracownikami OODR i uczestnikami spotkania wywiązało się wiele inspirujących dyskusji i nawiązało nowych znajomości. Na koniec każdy ze słuchaczy otrzymał zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji.

Za przybycie, aktywny udział w konferencji oraz wspólnie spędzony czas serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i wykładowcom.

Już teraz planujemy kolejną konferencję SIR w październiku 2019 r.

 

Opracowanie:

Sylwia Dudek – specjalista, broker innowacji OODR Łosiów