Szkolenie z warsztatami pn.: ”Organizacja łańcuchów żywnościowych, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych (KŁD)”

 

W dniu 29.11.2019 r. w Oleśnie odbyło się szkolenia z warsztatami pn.: „Organizacja łańcuchów żywnościowych, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych (KŁD)” w zakresie SIR,  w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2018-2019 w zakresie sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Szkolenie skierowane było do  rolników, przedsiębiorców, mieszkańców terenów wiejskich oraz do osób zainteresowanych innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu rolnictwa. Celem było zwiększenie udziału rolników w produkcje żywności dobrej jakości. Zgłębienie wiedzy na temat przepisów i regulacji prawnych. Zwiększenie rentowności
i konkurencyjności gospodarstw rolnych w województwie opolskim. Charakterystyka narzędzi krótkich łańcuchów dostaw, jej podstawowe instrumenty sprzedaży, a także omówienie mocnych i słabych stron krótkich łańcuchów dostaw. 

Prelegentem była dr Agnieszka Tłuczak, która szczegółowo omówiła tematy oraz przeprowadziła warsztaty związane z krótkimi łańcuchami dostaw takie jak:

„Partnerstwo w krótkich łańcuchach dostaw jako podstawa przewagi konkurencyjnej”, „Tworzenie wartości w krótkich łańcuchach dostaw”, „Optymalizacja struktury sieci dystrybucji”, „Rola i znaczenie prognozowania w zarządzaniu w krótkich łańcuchach dostaw”

Szkolenie poszerzyło wiedzę oraz pozwoliło również uczestnikom na wspólną wymianę uwag w tym zakresie oraz możliwość konfrontacji z prelegentami.

Jadwiga Sadlej