Szkolenie pn. „DYREKTYWY WODNE”

W dniu 28.11.2019 r. w Dworze Olszowa w powiecie strzeleckim odbyło się szkolenie w ramach realizacji operacji pn. „Dyrektywy wodne”
w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2018 – 2019 w zakresie sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Adresatem szkolenia byli rolnicy i mieszkańcy terenów wiejskich z powiatu strzeleckiego. Celem szkolenia było podniesienie wiedzy i świadomości  rolników w zakresie innowacyjnych rozwiązań mających zastosowanie w rolnictwie. Szkolenie otworzyła pani Renata Wojas – kierownik działu Rozwoju Obszarów Wiejskich, następnie głos zabrali kolejno prelegenci:

–   dr Mariusz Głowacki , który wyjaśnił zagadnienia związane z zastosowaniem oraz oddziaływaniem na środowisko nawozów naturalnych, na przykładzie gnojowicy i gnojówki oraz przedstawił i omówił Kodeks dobrej praktyki rolniczej.

–   dr hab. Inż. Iwona Kłosok-Bazan przedstawiła i omówiła szczegółowo tematykę związaną
z korzystaniem z wody przez rolników w kontekście Ustawy Prawo wodne.

–   dr hab. Tomasz Ciesielczuk zaprezentował   systemy retencji wodnej jako elementy gospodarowania wodą.

Zakończeniem szkolenia był panel dyskusyjny, w którym udział wzięli  wykładowcy oraz uczestnicy szkolenia.

W szkoleniu udział wzięło 25 osób

Anna Borkowska