Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna ”Wyniki doświadczeń terenowych za rok 2019”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje publikacje broszury, pn. ”Wyniki doświadczeń terenowych za rok 2019”

Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie, powiat brzeski, ul. Główna 1, 49-330 Łosiów

Termin realizacji operacji: styczeń –  luty 2020 r.

Planowana wysokość kosztów kwalifikowanych: 17 000,00 zł

Forma realizacji operacji: publikacja

Liczba uczestników: 300 (producenci rolni, spółki i spółdzielnie produkcyjne prowadzące produkcję roślinną na terenie województwa opolskiego i województw ościennych oraz osób zainteresowanych, a także firmy nasienne, chemiczne i nawozowe współpracujące z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.)

Cel: Celem napisania Wyników doświadczeń terenowych za rok 2019  jest ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie. Wyniki te, będą zawierać wszystkie informacje dotyczące doświadczeń prowadzonych  na polu OODR w Łosiowie. Celem doświadczeń polowych jest porównanie zastosowanych środków ochrony roślin, nawozów mineralnych, biostymulatorów i nawozów dolistnych różnych firm chemicznych. Wyniki doświadczeń terenowych będą zawierały spis wszystkich zasianych odmian, zastosowanych nawozów oraz wszelkich zabiegów ochrony roślin, które były zastosowane od początku wegetacji roślin. Producent rolny, nie tylko skorzysta z wyników, ale będzie mógł do nich wrócić w każdej chwili, gdy pojawią się wątpliwości odnośnie prawidłowej agrotechniki oraz doboru odpowiedniej odmiany do siewu.

Dodatkowych informacji udziela: Łukasz Kowalski  tel. 77/44 37 129  lukasz.kowalski@oodr.pl