Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna „Innowacje w uprawie, technice i pielęgnacji winorośli. Aspekty prawno-ekonomiczne działalności prowadzenia winnicy w województwie opolskim”

W ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie SIR, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie planuje przeprowadzenie operacji własnej pn.: „Innowacje w uprawie, technice i pielęgnacji winorośli. Aspekty prawno-ekonomiczne działalności prowadzenia winnicy w województwie opolskim” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Miejsce realizacji operacji: Paczków

Termin realizacji operacji: luty 2020 r.

Planowana wysokość kosztów kwalifikowanych: 11 000,00 zł

Forma realizacji operacji: szkolenie z warsztatami

Liczba uczestników: 30 osób

Grupa docelowa: przedsiębiorcy, rolnicy, osoby z branży rolniczej – winiarze, przedstawiciele podmiotów doradczych, przedstawiciele świata nauki.

Cel: podniesienie poziomu wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań uprawy winorośli z wykorzystaniem zasobów środowiska naturalnego,  nowoczesnego podejścia do technologii przetwórstwa owoców winorośli wpływającego na podniesienie walorów produkowanego wina
oraz zainteresowanie możliwością współpracy partnerskiej we wdrażaniu innowacyjnych metod przetwórstwa wina.

Dodatkowych informacji udziela: Renata Wojas tel. 77/44 37 143 renata.wojas@oodr.pl