Zapraszamy na kolejne szkolenie dotyczące pomocy w ramach działania M16 Współpraca

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że ze względu na bardzo duże zainteresowanie szkoleniem przeprowadzonym w dniu 16.01.2020r. planuje zorganizowanie II edycji szkolenia z zakresu możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania M16 Współpraca, które odbędzie się w dniu 6.02.2020 r

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są tylko do 3 lutego 2020 r.

W związku z uruchomieniem III naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania M16 Współpraca objętego PROW 2014-2020, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z pomocy do udziału w szkoleniu.

Zakres szkolenia: sposób i poprawność wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, zagadnienia związane z kwalifikowalnością kosztów, zagadnienia związane ze zobowiązaniami wynikającymi
z umowy oraz realizacją umowy.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu należy przesłać mailem na adres: infoszkolenia@arimr.gov.pl
do dnia 3 lutego 2020 r. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię uczestnika oraz ew. nazwę podmiotu. W temacie wiadomości proszę wpisać Szkolenie ARiMR – 6.02.2020

Decyduje kolejność zgłoszeń!
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy, aby w szkoleniu wzięły udział wyłącznie osoby, które otrzymają informację zwrotną potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia.

Źródło: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/zapraszamy-na-kolejne-szkolenie-dotyczace-pomocy-w-ramach-dzialania-m16-wspolpraca.html