Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Nowoczesne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo i komfort pracy rolników”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, realizuje publikację e – broszury, pn. „Nowoczesne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo i komfort pracy rolników”.

Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie, ul. Główna 1, 49-330 Łosiów

Termin realizacji operacji: III-IV Kwartał 2020 roku

Wysokość kosztów kwalifikowanych: 5 300,00 zł

Forma realizacji operacji: e-broszura

Grupa docelowa: rolnicy, doradcy rolni, mieszkańcy obszarów wiejskich oraz osoby zainteresowane tematem. E-broszura będzie dostępna w wersji elektronicznej na stronie archiwum-sir.oodr.pl oraz oodr.pl.

Cel: Głównym celem jest przedstawienie innowacyjnych środków i sposobów polepszających bezpieczeństwo i komfort pracy rolników. Omówione zostaną nowatorskie rozwiązania proponowane przez producentów sprzętu rolniczego (pojazdów, maszyn, urządzeń), a także rozwiązania, które rolnik może wdrożyć we własnym zakresie w gospodarstwie. Zaproponowane zostaną także zasady bezpiecznej eksploatacji sprzętu rolniczego. 

Dodatkowych informacji udziela:

Elżbieta Fąferko  tel. 77/44 37 141  elzbieta.faferko@oodr.pl