Zapraszamy do zapoznania się z publikacją pn.: ”Przewodnik po polu doświadczalnym OODR w Łosiowie 2020”

Zapraszamy do zapoznania się z nowo wydaną publikacją pn.: ”Przewodnik po polu doświadczalnym OODR w Łosiowie 2020” w ramach realizacji planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Celem napisania Przewodnika jest ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie. Przewodnik ten, będą zawierać wszystkie informacje dotyczące doświadczeń prowadzonych  na polu OODR w Łosiowie. Celem doświadczeń polowych jest porównanie zastosowanych środków ochrony roślin, nawozów mineralnych, biostymulatorów i nawozów dolistnych różnych firm chemicznych. Przewodnik będzie zawierał spis wszystkich zasianych odmian, zastosowanych nawozów oraz wszelkich zabiegów ochrony roślin, które były zastosowane od początku wegetacji roślin. Producent rolny, nie tylko skorzysta z przewodnika, ale będzie mógł do nich wrócić w każdej chwili, gdy pojawią się wątpliwości odnośnie prawidłowej agrotechniki oraz doboru odpowiedniej odmiany do siewu.

przewodnik po polu doświadczalnym OODR w Łosiowie 2020