„Innowacje szansą na rozwój obszarów wiejskich – konopie włókniste”

Konopie włókniste uprawiane są w Polsce od niepamiętnych czasów. Wcześniej używane w przemyśle tekstylnym nie budziły negatywnych emocji, gdyż nie identyfikowano ich jako środka odurzającego. Załamanie rynku konopnego nastąpiło w latach siedemdziesiątych XX wieku kiedy włókna naturalne zastępowane syntetykami i wprowadzono obostrzenia prawne dotyczące upraw drugiego rodzaju konopi tj. konopi indyjskich.

W ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zorganizował w dniu 19 sierpnia 2020 r. wyjazd studyjny pt. „Innowacje szansą na rozwój obszarów wiejskich – konopie włókniste” do Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu. Uczestnicy tj. rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz obiektów, doradcy rolni, przedsiębiorcy, mieszkańcy terenów wiejskich, osoby zainteresowane innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu rolnictwa, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego mieli możliwość przybliżenia sobie w/w tematyki.
Szkolenie było podzielone na cztery bloki tematyczne. Pierwszy obejmował uprawę konopi włóknistych na nasiona oraz założenia programu konopnego, realizowanego przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu. Drugi blok dotyczył zagadnień obejmujących agrotechnikę uprawy konopi włóknistych, charakterystykę rynku produktów konopnych w Polsce oraz warunków organizacyjno-prawnych, związanych z uprawą konopi. Trzeci blok omawiany przez pana Przemysława Lecyka z CDR w Brwinowie Odział w Poznaniu, dotyczył Działania Współpraca – możliwości finansowania inwestycji rolników w grupie operacyjnej w ramach Krótkich Łańcuchów Żywności – nowe dofinansowanie. Czwartą częścią i najbardziej wyczekiwaną przez uczestników szkolenia, była wizyta na poletkach doświadczalnych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu w Zakładzie Doświadczalnym w Plewiskach k/Poznania. Podczas spaceru po poletkach uczestnicy wyjazdu zapoznali się z doświadczeniami hodowlanymi konopi oraz doświadczeniami agrotechnicznymi, prowadzonymi pod kątem innowacyjnych technologii uprawy.
Zorganizowany wyjazd studyjny łączący teorię z praktyką pozwolił uczestnikom na zapoznanie się z interesującą tematyką w przystępny sposób i na pewno w przyszłości powoli na efektywne wykorzystanie zdobytej wiedzy.

Opracowanie: Joanna Podgórska-Wiercińska PZDR w Oleśnie

https://youtu.be/5_5twtJdKrA