Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna: pn. „Szkolenie z zakresu wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań poboru ciepła i energii elektrycznej konwencjonalnych oraz oze”

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich planuje 11 szkoleń w każdym powiecie województwa opolskiego w ramach realizacji operacji pn.: „Szkolenie z zakresu wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań poboru ciepła i energii elektrycznej  konwencjonalnych oraz oze” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie  i na obszarach wiejskich.

 

Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie

Termin realizacji operacji: wrzesień 2020 r. – grudzień 2021 r.

Forma realizacji operacji: 11 szkoleń w każdym powiecie województwa opolskiego

Liczba uczestników: 220 osób (doradcy rolniczy, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, rolnicy, samorządowcy, mieszkańcy województwa opolskiego)

Celem operacji jest  zapoznanie uczestników z  innowacyjnymi  rozwiązaniami w  zastosowaniu urządzeń konwencjonalnych oraz oze do poboru ciepła i energii elektrycznej. Zdobyta wiedza przez uczestników szkolenia  przyczyni się do  obniżenia kosztów związanych z zużyciem energii w gospodarstwie rolnym, a także skutkować będzie zmniejszeniem oddziaływania gospodarstw rolnych na zmiany klimatu.

 

Dodatkowych informacji udziela: Patrycja Borkowska, tel. 77 44 37 138, patrycja.borkowska@oodr.pl