Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna Szkolenie wyjazdowe z zakresu rolnictwa ekologicznego pn.: „Możliwości zwiększenia dochodowości gospodarstw ekologicznych – przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje wyjazd studyjny;

Tytuł operacji; “Szkolenie wyjazdowe z zakresu rolnictwa ekologicznego pn; Możliwości zwiększenia dochodowości gospodarstw ekologicznych – przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych”

Miejsce realizacji operacji: rejon podkarpacia

Termin realizacji operacji: 14-16.10.2020 r.

Cel, przedmiot i temat operacji; Celem operacji będzie przeszkolenie  uczestników  podczas 3 dniowego wyjazdu studyjnego z zakresu rolnictwa ekologicznego pn.: „Możliwości zwiększenia dochodowości gospodarstw ekologicznych – przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych”. Tworzenie wspólnych struktur handlowych oraz powiązań organizacyjnych producentów żywności ekologicznej kierowanej do konsumentów. Powzięcie wiedzy praktycznej w zakresie innowacyjnych rozwiązań w produkcji ekologicznej żywności, nowatorskich  rozwiązań wpłynie na podwyższenie wiedzy i korzyści płynących z przetwórstwa produktów ekologicznych.   Przedstawione rozwiązania będą inspiracją dla uczestników wyjazdu do zawiązania partnerstw w ramach działania Współpraca.

Forma realizacji operacji: wyjazd studyjny

Grupa docelowa: mieszkańcy województwa opolskiego 40 os. – doradcy rolniczy, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, rolnicy ekologiczni i konwencjonalni zainteresowani przetwórstwem

Wysokość kosztów kwalifikowanych: 40.000 zł

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA PONIŻEJ

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowych informacji udziela: Renata Huk tel.774437137

Karty zgłoszenia  proszę  wysyłać mailowo na adres: renata.huk@oodr.pl lub ewa.marciniak-jasinska@oodr.pl lub na adres Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie ul. Główna 1, 49-330 Łosiów.