Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna – wydanie broszury, e-broszury pn. ” Soja – ważne wskazówki nowoczesnej uprawy”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje wydanie broszury, e-broszury pn. ” Soja – ważne wskazówki nowoczesnej uprawy”

Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie, powiat brzeski, ul. Główna 1, 49-330 Łosiów

Termin realizacji operacji: listopad 2020 r.

Forma realizacji operacji: broszura, e-broszura

Liczba uczestników: 500 (producenci rolni, spółki i spółdzielnie produkcyjne prowadzące uprawę soi na terenie województwa opolskiego i województw ościennych oraz osób zainteresowanych, a także firmy nasienne, chemiczne i nawozowe współpracujące z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.)

Cel: Celem napisania broszury, e-broszura „Soja – ważne wskazówki nowoczesnej uprawy” było ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie. Broszura, e-broszura zawiera wszystkie informacje dotyczące prawidłowej agrotechniki soi, (wymagania klimatyczno-glebowe, stanowisko i płodozmian, dobór odmian do siewu, nawożenie, ochronę roślin itd.) Broszura, e-broszura stanowi kompendium wiedzy dot. doboru odpowiedniej odmiany do siewu, a następnie prawidłowej uprawy soi. Odbiorcami broszury, e-broszury są:  producenci rolni, spółki i spółdzielnie produkcyjne prowadzące uprawę soi na terenie województwa opolskiego i województw ościennych, a także firmy nasienne, chemiczne i nawozowe współpracujące z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

Dodatkowych informacji udziela: Łukasz Kowalski  tel. 77/44 37 129 lukasz.kowalski@oodr.pl