IV Opolski Kongres Energetyczny  

W dniu 21 czerwca br. odbył się IV Opolski Kongres Energetyczny, którego organizatorami byli: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, Politechnika Opolska, Urząd Miasta Opola. Hasłem przewodnim Kongresu było: „Równowaga energetyczna elementem rozwoju regionu”, zatem tematyka poszczególnych wykładów ściśle związana była z rozwojem energetyki na Opolszczyźnie, inwestowaniem zarówno w energetykę konwencjonalną, jak i odnawialne źródła energii, zmianami w ustawie OZE, czy bezpieczeństwem energetycznym ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich.

Pan Dariusz J. Sitko – koordynator SIR w województwie opolskim wraz z prof. dr hab. inż. Mirosławem Wiatkowskim byli autorami prezentacji dotyczącej właśnie wspomnianego wyżej bezpieczeństwa energetycznego na obszarach wiejskich. Przy okazji prelekcji podkreślano także rolę utworzonej w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a ulotki informacyjne o SIR i czasopismo Dialog Energetyczny były dystrybuowane wśród uczestników Kongresu.

w