Krajowy Kongres Naukowo-Techniczny pn.: „Innowacje w Rolnictwie”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

W dniach 18-19 maja br. w siedzibie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie odbył się Krajowy Kongres Naukowo-Techniczny pn.: „Innowacje w Rolnictwie”, w ramach którego zorganizowano:

  1. Konferencję „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich województwa opolskiego” (18 maja)

oraz

  1. Forum „Agro Inwestor OZE – dobre przykłady wdrażania innowacji. Gospodarka niskoemisyjna w rolnictwie” (19 maja).

Powyższe przedsięwzięcia stanowią część Planu Operacyjnego KSOW SIR dla województwa opolskiego na lata 2016-2017,
a współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konferencję otworzył Pan Antoni Konopka – Członek Zarządu Województwa Opolskiego oraz Pan Andrzej Butra – Dyrektor Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, zaś jej moderatorem był prof. dr hab. inż. Roman Kołacz – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Tematyka konferencji była dość zróżnicowana, począwszy od prelekcji nt. tworzenia
i funkcjonowania sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, wygłoszonej przez Panią Iwonę Obojską – Krajowego Koordynatora Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, poprzez wykłady o rolnictwie precyzyjnym
i wykorzystaniu systemu GPS w rolnictwie, innowacyjnej technologii produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj, plonowaniu odmian soi genetycznie niemodyfikowanych, znaczeniu międzyplonów w integrowane produkcji roślin, na  innowacyjnym gospodarowaniu wodami dla potrzeb rolnictwa kończąc.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość wzięcia udziału w pokazie UAV w locie z aplikacją Kruszynka do zwalczania Omacnicy Prosowianki, przygotowanego przez firmę Agrocom Polska.

Druga część Kongresu, tj. Forum Agro Inwestor OZE, otwarcia którego dokonał ponownie Dyrektor Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Pan Andrzej Butra, zorganizowana została przy udziale redakcji GLOBEnergia. Obszar tematyczny forum obejmował zagadnienia dotyczące innowacyjnych systemów zarządzania energią w obiektach wielkokubaturowych, nowoczesnych technologii ogrzewania budynków mieszkalnych i inwentarskich na obszarach wiejskich, instalacji fotowoltaicznych w praktyce gospodarstw rolnych na obszarach wiejskich, wykorzystania energii słonecznej i prądu elektrycznego w hodowli bydła mlecznego.

Forum Agro Inwestor OZE zakończyło się galą wręczenia Statuetek Opolska OZE dla wszystkich osób/instytucji, którzy wspierają obszar odnawialnych źródeł energii. W tegorocznej edycji Kapituła Nagrody Opolska OZE postanowiła przyznać statuetki: Burmistrzowi Miasta Brzeg – Panu Jerzemu Wrębiakowi (w kategorii: Samorząd Przyjazny Energetyce-Kogeneracja
i Efektywność Energetyczna), Prezydentowi Miasta Opola – Panu Arkadiuszowi Wiśniewskiemu (kategoria: Samorząd Przyjazny Energetyce i Efektywności Energetycznej), Dyrektorowi Centrum W4E – Panu Piotrowi Rudyszynowi (kategoria: Biznes
i Ekoenergia), Gminie Głubczyce (kategoria: Samorząd Przyjazny Energetyce i Efektywności Energetycznej), Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – Panu Adamowi Pęziołowi (kategoria: Instytucje Finansujące Ekoenergetykę).

Integralną częścią zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia Kongresu była wystawa plenerowa i możliwość konsultacji z doradcami rolniczymi z Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, przedstawicielami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz doradcami technicznymi w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, będącymi przedstawicielami firm: Solgen, Isover, Dimplex, Viessmann, Akron. Wystawę plenerową ubogaciły także koła naukowe z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Politechniki Opolskiej oraz Uniwersytetu Opolskiego.

xxxx x xx xxx