Kotlina Jeleniogórska – wyjazd studyjny  

Koordynatorzy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich województwa opolskiego w dniu 11 maja br. uczestniczyli w konferencji pt.: „Innowacje w celu różnicowania działalności na obszarach wiejskich i poprawy jakości życia na wsi”, będącej częścią wyjazdu studyjnego do Kotliny Jeleniogórskiej, organizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.

Celem spotkania było przedstawienie zagadnień dotyczących organizacji i zasad współpracy w ramach SIR, przedstawienie zasad działania grup operacyjnych oraz prezentacja innowacyjnych rozwiązań na obszarach wiejskich.

Pan Dariusz J. Sitko – koordynator SIR w województwie opolskim był jednym z prelegentów i przedstawił wykład pt. „Innowacyjność na poziomie działań organizacyjnych i zarządczych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu, doświadczenia Regionalnego Centrum Ekoenergetyki w Łosiowie”.

zz z