„Terapie roślinne w profilaktyce zdrowotnej – szansą na innowacyjne wykorzystywanie surowców zielarskich”

Operacja pn. „Terapie roślinne w profilaktyce zdrowotnej – szansą na innowacyjne wykorzystywanie surowców zielarskich” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem filmowym oraz pobrania skryptu. 

SKRYPT DO POBRANIA: Terapie roślinne w profilaktyce zdrowotnej .