„Produkcja serów podpuszczkowych dojrzewających w warunkach małej serowarni rzemieślniczej”

 

W dniach 10.07.2020 r. oraz 17.07.2020 r. odbyło się szkoleniu online z częścią warsztatową/filmem instruktażowym w ramach realizacji operacji pn. „Produkcja serów podpuszczkowych dojrzewających w warunkach małej serowarni rzemieślniczej” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie SIR. Celem szkolenia było wspieranie rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opolszczyzny. Zapoznanie drobnych przetwórców (tj. farmerów, gospodyń, osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne) oraz sympatyków serowarstwa z technologią i specyfiką produkcji serów podpuszczkowych dojrzewających oraz możliwościami wprowadzania do obrotu regionalnej żywności wysokiej jakości. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie w/w tematyką w spotkaniach udział wzięło 25 uczestników.