Zaproszenie do udziału w webinarium pn. „Innowacyjne elementy oferty turystycznej  jako narzędzie rozwoju Opolszczyzny” w dniu 19.11.2020 r.

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizuje webinarium  w ramach realizacji operacji pn. „Innowacyjne elementy oferty turystycznej  jako narzędzie rozwoju Opolszczyzny” w ramach realizacji dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie  i na obszarach wiejskich.

Termin realizacji  – 19.11.2020  r.  godz. 10:00

Zakres tematyczny webinarium:

19.11.2020 r. CZWRATEK

Godzina

Zakres tematyczny

Wykładowca

Czas trwania

10:00 – 10:15

Logowanie się uczestników

10:15 – 10:30 Otwarcie webinarium, przywitanie uczestników, wprowadzenie Tomasz Musielak
Zastępca  Dyrektora OODR
15 min.
10:30 – 11:45 „Krótkie łańcuchy dostaw. Przegląd form działalności, proces rejestracji, zarys wymagań weterynaryjnych” lek. wet. Andrzej Szpulak 60 min
11:45 – 13:00 „Zastosowanie ziół w kosmetyce. Zioła w pielęgnacji różnych typów cery” dr hab. Izabela Jasicka-Misiak, Prof. UO 60 min.
13:00 – 13:30 „Turystyka wiejska – dobre praktyki w woj. opolskim”, omówienie tematu Renata Wojas

Kierownik działu ROW, OODR Łosiów

30 min
13:30 – 14:00

Dyskusja, zakończenie webinarium

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń. 

Docelowa liczba uczestników 25 osób. Zapraszamy rolników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych oraz obiektów restauracyjno-hotelarskich z terenów wiejskich woj. opolskiego, członków stowarzyszeń oraz lokalnych grup działania, przedsawicieli JST  z terenów woj. opolskiego, doradców rolniczych oraz osoby zainteresowane tematem.

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA PONIŻEJ:

Karta-zgłoszenia webinarium

Karty zgłoszenia  proszę  wysyłać mailowo na adres: row@oodr.pl  do dnia: 17.11.2020 r. do godz. 15:00. Szczegółowe informacje pod nr tel.  600 403 526, 77 44 37 145, 144, 143