Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Innowacyjne elementy oferty turystycznej jako narzędzie rozwoju Opolszczyzny”

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie planuje realizację operacji pn. „Innowacyjne elementy oferty turystycznej  jako narzędzie rozwoju Opolszczyzny” w ramach realizacji dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie  i na obszarach wiejskich.

Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie

Termin realizacji operacji: październik – listopad 2020 r.

Planowane koszty kwalifikowane: 40 000,00 zł

Forma realizacji operacji:  3 filmy, 2 skrypty, webinarium

Uczestnicy webinarium: 25 osób

Odbiorcy: rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz obiektów restauracyjno- hotelarskich z terenów wiejskich woj. opolskiego, członkowie stowarzyszeń oraz lokalnych grup działania, przedstawiciele JST z terenów woj. opolskiego, doradcy rolniczy, osoby zainteresowane tematem

Cel: aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich, prowadzących do dywersyfikacji dochodów gospodarstw rolnych. Operacja  polega na zaproponowaniu zmian w oferowanych produktach turystycznych, kreowaniu nowych produktów oraz wdrażaniu lepszych rozwiązań w procesach obsługi klientów i zachęcenia do odwiedzania danego regionu.

Dodatkowych informacji udziela:

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich pod nr tel. 774437143,144,145,152