E-broszura pn. “Nowoczesne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo i komfort pracy rolników”

 

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z tematyką e-broszury, w ramach realizacji planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Opracowanie przedstawia innowacyjne środki i sposoby polepszające bezpieczeństwo i komfort pracy rolników. Omawia nowatorskie rozwiązania proponowane przez producentów sprzętu rolniczego (pojazdów, maszyn, urządzeń), a także rozwiązania, które rolnik może wdrożyć we własnym zakresie w gospodarstwie. Przedstawia także zasady bezpiecznej eksploatacji sprzętu rolniczego.

Kliknij tutaj:  e-broszura