Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna pn.: „Zatrzymaj Smog! Innowacyjne rozwiązania walki ze smogiem poprzez zastosowanie nowoczesnych metod energetycznych, w tym zastosowanie odnawialnych źródeł energii”

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje realizacje operacji pn.: „Zatrzymaj Smog! Innowacyjne rozwiązania walki ze smogiem poprzez zastosowanie nowoczesnych metod energetycznych, w tym zastosowanie odnawialnych źródeł energii”

 

Termin realizacji operacji: listopad- grudzień 2020 r

Wysokość kosztów kwalifikowanych: 10 000,00 zł

Forma realizacji operacji:  broszura, e-broszura

Grupa docelowa: doradcy rolniczy, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, rolnicy, samorządowcy, urzędy gmin, mieszkańcy województwa opolskiego

Liczba egzemplarzy: 500 sztuk druk oraz w formie on-line

 

Cel: Głównym celem broszury, e-broszury jest podniesienie wiedzy na temat innowacyjnych metod , w tym zastosowanie odnawialnych źródeł energii do walki ze smogiem. Smog  stanowi ogromne zagrożenie dla ludzkości, wywołuje wiele chorób .  Największym wytwórcą smogu jesteśmy my ludzie poprzez zastosowanie starych urządzeń grzewczych oraz trujących paliw do ogrzewania naszych domów. Dlatego tak ważne jest uzmysłowienie społeczeństwu jak wielką rolę odgrywa zastosowanie przez nas prostych, bardziej ekologicznych metod, dzięki którym możemy  poprawić  jakość naszego powietrza. Rozpowszechnianie wiedzy na tak ważny temat jest priorytetowym działaniem, które powinniśmy w jak najszerszy sposób rozpowszechniać, bo takie działania na pewno wpłyną na walkę ze smogiem. Projekt będzie obejmował opracowanie, wydrukowanie oraz udostępnienie w wersji online broszury z następującej tematyki “Zatrzymaj Smog! Innowacyjne rozwiązania walki ze smogiem poprzez zastosowanie nowoczesnych metod energetycznych, w tym zastosowanie odnawialnych źródeł energii”.

 

Dodatkowych informacji udziela: Patrycja Borkowska tel. 77/44 37 138 patrycja.borkowska@oodr.pl