“Opolskie zespoły tematyczne ds. innowacji w rolnictwie”

 

Pracownicy Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie od kilku lat organizują szkolenia, konferencje i spotkania, podczas których przedstawiają rolnikom nowoczesne i innowacyjne metody gospodarowania na roli. Podczas pandemii, kontakty bezpośrednie doradców z rolnikami i innymi zainteresowanymi tworzeniem grup operacyjnych były wstrzymane. W dniach 24-25 czerwca br. oraz 15 października nastąpiła realizacja zadania pn. „Opolskie zespoły tematyczne ds. innowacji w rolnictwie” zorganizowanego przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Projekt zrealizowano w ramach w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie  i na obszarach wiejskich.
Tematem przewodnim pierwszego dnia spotkań były innowacje w zakresie hodowli bydła mlecznego.
W Unii Europejskiej jest duży nacisk na to, aby podnosić konkurencyjność rolnictwa – mówi Aleksander Bomberski, krajowy Broker Innowacji
z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. – Polskie rolnictwo również próbuje dostosować się do tych trendów wprowadzając nowe rozwiązania, dlatego działanie „Współpraca” wdrażane jest w każdym województwie, przez wojewódzkich brokerów innowacji zatrudnionych
w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego. Pomagają oni w tworzeniu, funkcjonowaniu i realizowaniu projektów przez grupy operacyjne na rzecz innowacji. Pod koniec 2020 roku będzie ogłoszony nabór wniosków, na innowacje poprawiające dochodowość gospodarstw rolnych. Maksymalnie można wnioskować o 5,5 miliona złotych refundacji kosztów, na jedną grupę operacyjną.


Od kilkunastu lat współpracujemy z hodowcami, starając się polepszyć efektywność farm mlecznych – mówi Maciej Dyrka, konstruktor z Nysy. – Przyjechałem na to spotkanie, bo nasi znajomi rolnicy są otwarci na to, żeby wdrażać innowacje w swoich gospodarstwach. Teraz planujemy wdrożyć nowatorski system dezynfekcji na farmach mlecznych.

Kolejny dzień spotkań to rozmowy o możliwościach jakie dają krótkie łańcuchy dostaw.

Rolnictwo staje się coraz bardziej nowoczesne oraz konkurencyjne. Sprzyja temu lepsze zintegrowanie producentów rolnych z łańcuchem rolno-spożywczym, poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie łańcuchy dostaw. Te ostatnie są wspierane w ramach działania „Współpraca”.

W październiku ma być przeprowadzony nabór wniosków na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw – mówi Aleksander Bomberski, krajowy Broker Innowacji z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. – Konsorcjum będzie mogło pozyskać z ARiMRu dotację w formie ryczałtu. Warunkiem skorzystania z dotacji jest założenie grupy operacyjnej składającej
 się z pięciu członków, którzy z maksymalnie jednym pośrednikiem wprowadzają towary
na rynek.

Przyszedłem na spotkanie, ponieważ chętnie skorzystałbym ze wsparcia dla rolników, którzy zajmują się pszczelarstwem – mówi Karol Iwasieczko z Małujowic. – My sprzedajemy miód prosto z domu, ale chcielibyśmy stworzyć jakiś punkt sprzedaży poza gospodarstwem.

Odbiorcami spotkań tematycznych byli: partnerzy zarejestrowani w bazie partnerów SIR, potencjalni partnerzy, przedstawiciele jednostek naukowych, przedsiębiorcy, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego oraz rolnicy.

W programie PROW na lata 2014-2020, na transfer nauki do praktyki przeznaczono dziesiątki milionów Euro do wykorzystania. Pozyskanie funduszy w dużej mierze zależy od tworzenia nowych produktów i linii technologicznych, czyli od innowacji. O szczegółach po ogłoszeniu daty naboru wniosków na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw będziemy informować
w Kurierze Rolniczym oraz na stronie internetowej www.archiwum-sir.oodr.pl