Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Zioła w ogrodzie – innowacyjne wykorzystanie w kuchni i kosmetyce”

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich wyjazd studyjny w ramach realizacji operacji pn. „Zioła w ogrodzie – innowacyjne wykorzystanie w kuchni i kosmetyce” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie  i na obszarach wiejskich.

 

Miejsce realizacji operacji: woj. podlaskie, Koryciny

 

Termin realizacji operacji: maj – czerwiec 2021r.

 

 

Forma realizacji operacji: wyjazd studyjny

 

Liczba uczestników: 30 (rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz rolnych woj. opolskiego, członkowie stowarzyszeń oraz lokalnych grup działania, doradcy rolniczy, osoby zainteresowane tematem)

 

Cel: Celem operacji jest pokazanie dobrych praktyk i innowacji w zakresie produkcji ziół, ich wykorzystania jako źródła dochodu w gospodarstwach rolnych i wpływu na rozwój obszarów wiejskich. Podczas operacji nastąpi zgłębienie wiedzy na temat innowacyjnych metod  wytwarzania produktów z wykorzystaniem ziół, a także ich doboru pod kątem zastosowania ich w kuchni oraz kosmetyce. Uczestnicy dowiedzą  się jakie właściwości zdrowotne i odżywcze posiadają zioła, zapoznają się z uprawą  i gatunkami ziół,  sposobem ich pozyskiwania oraz łączenia ze sobą.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Ewa Klekot, tel. 77 44 37 145, ewa.klekot@oodr.pl, Jadwiga Sadlej, tel. 77 44 37 144, jadwiga.sadlej@oodr.pl