Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna: pn. „Opolskie zespoły tematyczne ds. innowacji w rolnictwie – krótkie łańcuchy dostaw”

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich planuje spotkania tematyczne w ramach realizacji operacji pn. „Opolskie zespoły tematyczne ds. innowacji w rolnictwie – krótkie łańcuchy dostaw” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie  i na obszarach wiejskich.

 

Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie, Łosiów

 

Termin realizacji operacji: czerwiec – październik 2021r.

 

Forma realizacji operacji: spotkania tematyczne

 

Liczba uczestników: 65 (Partnerzy zarejestrowani w bazie Partnerów SIR, potencjalni partnerzy, przedstawiciele jednostek naukowych, przedsiębiorcy, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, rolnicy.)

 

Cel: Celem operacji jest powołanie zespołów tematycznych na terenie Opolszczyzny do podejmowania działań prowadzących do wdrażania innowacji w rolnictwie, identyfikowania potrzeb i problemów wymagających nowatorskich rozwiązań, a także wskazania obszarów wymagających przeprowadzenia badań czy zagadnień, którymi mogą zajmować się w przyszłości Grupy Operacyjne EPI. Operacja zakłada ułatwianie wymiany wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk, podniesienie wiedzy z zakresu innowacyjności polskiego sektora rolno-spożywczego, ze szczególnych uwzględnieniem wielopodmiotowego podejścia na przykładzie grup operacyjnych EPI. Celem operacji jest również zaproszenie do współpracy osób zainteresowanych podjęciem działań w zakresie  stworzenia grupy operacyjnej aplikującej o środki w ramach działania “Współpraca”.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Mariusz Drożdż, tel. 77 44 37 142, mariusz.drozdz@oodr.pl