„Przewodnik po innowacyjnych doświadczeniach polowych OODR w Łosiowie 2021”

 

Zapraszamy do zapoznania się z nowo wydaną publikacją pn.: „Przewodnik po innowacyjnych doświadczeniach polowych OODR w Łosiowie 2021”  w ramach realizacji planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Celem przewodnika jest ułatwienie pozyskania istotnych  informacji  z naciskiem na doświadczalnictwo odmianowo agrotechniczne dla szerokiego wachlarza potrzeb praktyki rolniczej.

Przewodnik po polu doświadczalnym 2021