Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Dobre przykłady zastosowania OZE w gminach”

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje szkolenie z wyjazdem studyjnym pn. „Dobre przykłady zastosowania OZE w gminach”

Do udziału w szkoleniu zapraszamy doradców rolniczych, pracowników jednostek doradztwa rolniczego, rolników, samorządowców oraz mieszkańców województwa opolskiego.

 

Miejsce realizacji operacji: woj. małopolskie, Kraków i okolice

Termin realizacji operacji: 12-14 lipiec 2021 r.

Forma realizacji operacji:  szkolenie z wyjazdem studyjnym

Liczba uczestników: 40 (doradcy rolniczy, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, rolnicy, samorządowcy, mieszkańcy województwa opolskiego).

Cel: Celem szkolenia jest ułatwienie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich poprzez efektywną promocję innowacyjnych praktyk  z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz gospodarki niskoemisyjnej. Stworzenie możliwości wymiany doświadczeń z zakresu odnawialnych źródeł energii, zwiększenia udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Ważnym czynnikiem definiującym koszty w gospodarstwie rolnym jest zużycie energii. Nabycie wiedzy w zakresie poprawy efektywności energetycznej w gospodarstwach rolnych przyczynia się do obniżenia kosztów związanych z zużyciem energii w gospodarstwie rolnym, a także skutkuje zmniejszeniem oddziaływania gospodarstw rolnych na zmiany klimatu. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przyczynia się do poprawy stanu powietrza poprzez wdrażanie gospodarki niskoemisyjnej. Szkolenie składać się będzie z części teoretycznej i praktycznej wykorzystania odnawialnych źródeł energii do wdrażania gospodarki niskoemisyjnej. Polska zajmuje ostatnie miejsce w Europie pod względem zanieczyszczania powietrza i konieczne jest wdrażanie innowacyjnych metod jakimi są odnawialne źródła energii do poprawy tego stanu.

 

Dodatkowych informacji udziela: Patrycja Borkowska tel. 77/44 37 138 patrycja.borkowska@oodr.pl