Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Innowacje w opolskim winiarstwie”

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich planuje spotkanie tematyczne  w ramach realizacji operacji pn. „Innowacje w opolskim winiarstwie” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie  i na obszarach wiejskich.

 

Miejsce realizacji operacji: powiat opolski

 

Termin realizacji operacji: I – IV kwartał 2021r.

 

Forma realizacji operacji: spotkanie tematyczne

 

Liczba uczestników: 32 (przedsiębiorcy, rolnicy, osoby z branży rolniczej- winiarze, przedstawiciele podmiotów doradczych, przedstawiciele świata nauki )

 

Cel: Celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie wpływu zmian warunków klimatycznych na proces winifikacji oraz w zakresie innowacyjnych rozwiązań w technologii uprawy winorośli. Poruszana zostanie tematyka z zakresu innowacyjnych rozwiązań uprawy winorośli z wykorzystaniem zasobów środowiska naturalnego nowoczesnego podejścia do technologii przetwórstwa owoców winorośli wpływającego na walory  produkowanego wina . Operacja dodatkowo wpłynie na budowanie sieci kontaktów pomiędzy rolnikami , mieszańcami obszarów wiejskich , doradcami oraz przedstawicielami innych instytucji mających wpływ na kształtowanie i rozwój obszarów wiejskich. Ważnym aspektem będzie zainteresowanie możliwością współpracy partnerskiej we wdrażaniu innowacyjnych metod przetwórstwa wina.

 

Dodatkowych informacji udziela: Renata Wojas , 77 44 37 143 ;  600 403 526,  e -mail: renata.wojas@oodr.pl

Karta zgłoszenia do pobrania poniżej

Karta-zgłoszenia-uczestnictwa