Szkolenia e-learningowe z zakresu innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach rolnych i agroturystycznych

 

Zakończyliśmy  realizację operacji pn.: „Szkolenia e-learningowe z zakresu innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach rolnych i agroturystycznych” w ramach realizacji planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Projekt zakładał realizację 5 tematów:

„Agroturystyka jako innowacyjny kierunek rozwoju obszarów wiejskich”

“Wykorzystanie Internetu i social mediów w marketingu gospodarstwa rolnego”

„Źródła finansowania innowacji w agroturystyce”

„Strategiczna ocena przedsięwzięcia innowacyjnego w agroturystyce”

“Agroleśnictwo najważniejsza innowacja w rolnictwie”

Celem projektu było zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania Internetu i mediów społecznościowych w działalności marketingowej gospodarstwa rolnego i agroturystycznego.  Zapoznanie z możliwością prowadzenia działalności  agroturystycznej w celu zróżnicowania źródeł utrzymania i zwiększenia dochodów gospodarstwa rolnego.  Przybliżenia możliwości wdrożenia zasad projektowania oferty gospodarstwa rolnego i agroturystycznego zgodnie z charakterem wiejskości i potrzebami klienta, a także sposobami promocji przygotowanej oferty za pomocą znanych platform społecznościowych, możliwości  wykorzystania do promowania produktów gospodarstwa oraz nawiązywania relacji z potencjalnymi klientami. Opracowanie i wdrożenie kompleksowego, nowego modelu uprawy, zbioru, zarządzania gospodarstwem rolnym i agroturystycznym.

Przeszkolonych zostało 132 osoby.