Wakacyjne spotkania informacyjno-promocyjne o SIR

Opolski SIR w ramach działań promujących Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zorganizował dwa ważne spotkania w drugiej połowie sierpnia.

17 sierpnia br. w OODR gościliśmy Pana Mariana Olejnika, jednego ze współwłaścicieli spółki AGROPOL S.J. Spółka rozpoczęła działalność od produkcji typowo rolniczej tj. roślinno-zwierzęcej. Z upływem lat wykorzystując dobre położenie Spółka zaczęła zajmować się handlem płodami rolnymi i środkami do produkcji rolnej. W miarę zwiększania obrotów handlowych zainwestowano w bazę magazynowo – handlową powiększając ją do pojemności 20 tyś. ton. Obecnie Spółka prowadzi skup płodów rolnych pod potrzeby dużych firm przetwórczych w Polsce wykazując się dużą zdolnością konkurowania, wysoką jakością usług i dobrą opinią u klientów. 20-letnia tradycja działania na rynku zbożowym pozwoliła Spółce uplasować się na dominującej pozycji w branży na rynku lokalnym. Podstawową działalność czyli skup, obrót zbożami i rzepakiem Spółka prowadzi głównie na terenie województwa opolskiego i dolnośląskiego, ponadto w miarę potrzeb kupuje zboża z importu. W zakresie produkcji własnej wraz z firmami powiązanymi Spółka gospodaruje na powierzchni 1250 ha. Obszar sprzedaży obejmuje cały kraj, głównymi odbiorcami i dostawcami są podmioty gospodarcze i rolnicy.

W czasie spotkania Pan Olejnik opowiedział o funkcjonowaniu AGROPOLU, o planowanych kierunkach rozwoju i planowanych inwestycjach. Ze swej strony zapoznaliśmy Pana Olejnika z funkcjonowaniem Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w woj. opolskim, o celach i korzyściach płynących z przystąpienia do Sieci. Dyskusja była ożywiona i z obu stron padało dużo pytań. Pan Olejnik wykazał duże zainteresowanie tematyką SIR oraz zaprosił pracowników SIR do zwiedzenia spółki AGROPOL.

23 sierpnia br. w OODR odbyło się spotkanie z Panem dr inż. Piotrem Bębenkiem pracownikiem Politechniki Opolskiej. Pracownicy opolskiego SIR nakreślili cele i zadania stojące przed opolskim SIR-em. Pan Doktor Bębenek podzielił się swoimi doświadczeniami wynikającymi z pracy na uczelni, a także w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Tematyka innowacji, w szczególności innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, jest więc mu bardzo bliska.