Warsztaty – uprawa soi

Koordynatorzy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich województwa opolskiego w dniu 29 sierpnia br. uczestniczyli w warsztatach dotyczących uprawy soi, organizowanych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie – Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa. Współorganizatorami przedmiotowych warsztatów były m.in. firmy: Agropol Łosiów, Plocher.

Spotkanie podzielone było na część wykładową oraz wyjazdową, podczas której uczestnicy warsztatów mieli okazję zwiedzić wybrane plantacje soi znajdujące się na terenie powiatu brzeskiego (w tym poletka doświadczalne Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego). Wykłady natomiast obejmowały takie tematy, jak: „Wybrane elementy z agrotechniki soi” (prelegent – dr Władysław Kościelniak), „Plonowanie grochu i bobiku w 2016 r.” (prelegent – dr Agnieszka Krawczyk), „Technologia uprawy gleby i roślin wg Plocher” (prelegent – Aleksander Gamza).

 

 

dsc04684dsc04686 dsc04724