Centralna Wystawa Rolnicza w Monachium

W dniach 16-25 września 2016 r. odbyła się Centralna Wystawa Rolnicza w Monachium, podczas której Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, przy współudziale Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, zorganizowali stoisko Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w ramach operacji pn.: „Promocja Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich jako części EIP-AGRI oraz innowacyjne metody transferu wiedzy – stoisko SIR na Centralnej Wystawie Rolniczej w Monachium” zgłoszonej do Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR. W przedmiotowej Wystawie uczestniczyli także przedstawiciele Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Centralna Wystawa Rolnicza w Monachium to miejsce spotkań praktyków z branży rolniczej i tych wszystkich, którzy zainteresowani są tematyką rolną i okołorolniczą. To także czas służący wymianie doświadczeń na temat wdrażania nowych innowacyjnych praktyk w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Wśród wystawców znaleźć można hodowców zwierząt, producentów maszyn rolniczych, twórców ludowych czy przedstawicieli branży produktów ekologicznych i naturalnych.

Podczas Targów polscy delegaci tworzący Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przeprowadzili szereg rozmów tematycznych, zawarli także cenne kontakty z potencjalnymi partnerami Sieci. Stoisko promocyjne SIR cieszyło się dużym zainteresowaniem również ze względu na bogato przygotowane materiały promujące, nie tylko polskie rolnictwo, ale także turystyczną stronę wybranych regionów Polski.

Centralna Wystawa Rolnicza w Monachium jest imprezą cykliczną odbywającą się co 4 lata.
20160918_120437OLYMPUS DIGITAL CAMERA

p110076120160918_113955