„WODA W ROLNICTWIE W OKRESIE NOWYCH WYZWAŃ”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

 21 października 2016 roku

 Konferencja

„WODA W ROLNICTWIE W OKRESIE NOWYCH WYZWAŃ”

 

 PROGRAM

 

11.00 – 11.15  Otwarcie konferencji

 

Prowadzenie konferencji: redaktor Krzysztof Michalski

 

11.15 – 11.35   Polityka gospodarowania wodą

prof. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Kostrzewa – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

 

11.35 – 11.55  Zasoby wodne, ich użytkowanie i ochrona – retencjonowanie wód dla potrzeb rolnictwa

dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski prof. nadzw.Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu

 

11.55 – 12.15  Rozwiązania dla zrównoważonej gospodarki wodą deszczową

                        dr hab. inż. Ewa Burszta-AdamiakUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

12.15 – 12.35  Systemy melioracyjne i potrzeba regulacji stosunków wodnych

prof. nadzw. dr hab. inż. Romuald Żmuda – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

12.35 – 13.00   Przerwa

 

13.00 – 13.20   System wsparcia decyzyjnego w zarządzaniu przestrzenią i zasobami wodnymi na obszarach wiejskich

                        dr inż. Jan Kazak, dr hab. inż. Szymon Szewrański – Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu

 

13.20 – 13.40   Ekstremalne zjawiska hydrologiczne w okresie zmian klimatu

                        dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski prof. nadzw., mgr inż. Łukasz Gruss  – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

13.40 – 14.00   Rolnicze zasoby wodne i ich użytkowanie

mgr Dariusz Sitko – Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

 

14.00 – 14.30   Dyskusja i podsumowanie konferencji

 

14.30   Obiad

 

 

10.00-15.00     WYSTAWA OSIĄGNIĘĆ JEDNOSTEK NAUKOWYCH (stoiska promocyjne, postery)