Spotkania informacyjno-szkoleniowe nt. Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach realizacji planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR, w dniach 14-21.10.2016 r., zorganizował na terenie woj. opolskiego (w miejscowościach: Olesno, Walce, Prudnik, Pawłowiczki, Opole i Łosiów) cykl 6 spotkań informacyjno-szkoleniowych nt. Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Zakres przedmiotowych spotkań obejmował m.in. takie zagadnienia jak: tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych
w aspekcie wymogów organizacyjno-prawnych, warunki i tryb finansowania operacji realizowanych przez grupy operacyjne
w ramach działania „Współpraca” oraz roli nauki na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Spotkania te skierowane były m.in. do.: przedsiębiorcy branży rolno-spożywczej, rolnicy, pracownicy samorządu terytorialnego, czy innych osób zainteresowanych wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Spotkania te cieszyły się zainteresowaniem nie tylko ze strony rolników ale osób działających na obszarach wiejskich i kończyły się ożywioną dyskusją oraz wzajemną wymianą spostrzeżeń i doświadczeń. W trakcie spotkań przeszkolono ponad 250 osób.

Szkolenia przeprowadzili wykładowcy z Politechniki Opolskiej oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ekspert ds. PROW 2014-2020 oraz Radca Prawny. Podczas spotkań uczestnicy wypełniali ankiety, w których wskazywali propozycje dalszej współpracy z opolskim SIR, mamy więc nadzieję, że jest to dobry prognostyk do kolejnych spotkań.

 

dsc_0037 dsc_0437 dsc_0050dsc_0126