Odra jako fundament zintegrowanej polityki rozwoju Aglomeracji Opolskiej

28 września br. odbyła się Konferencja Naukowa pn. „Odra jako fundament zintegrowanej polityki rozwoju Aglomeracji Opolskiej”, która została zorganizowana przez Stowarzyszenie Aglomeracja Opolską we współpracy z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu, Miastem Opole, Brzeg oraz pod patronatem merytorycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Opolskiego. Spotkanie w szczególności dotyczyło gospodarczego oraz turystycznego wykorzystania zasobów wodnych naszego regionu.

Konferencja miała charakter studyjny, rozpoczęła się w Opolu (UM Opola), wykładem dr hab. inż. Mirosława Wiatkowskiego, Profesora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który przedstawił zagadnienia dotyczące gospodarowania zasobami wody.

Następnie uczestnicy odbyli rejs statkiem po rzece Odrze (na odcinku Opole-Brzeg), podczas którego wysłuchano m.in. wykładów pt.: Stan urządzeń hydrotechnicznych oraz plany inwestycyjne na opolskim biegu rzeki Odry, Mariusz Przybylski – Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu;

Bioróżnorodność i systemy endemiczne nad Odrą, które mogą być atutami w tworzeniu planów rozwojowych, dr Krzysztof Badora, Uniwersytet Opolski [Źródło: www.aglomeracja-opolska.pl].

Na Konferencji Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie reprezentował Pana Dariusz J. Sitko, Zastępca Dyrektora OODR, Członek Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Środkowej Odry.

Problematyka dotycząca gospodarowania zasobami wodnymi ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa i obszarów wiejskich, jest obecnie jednym z kierunków współpracy pomiędzy Ośrodkiem, a Panem dr hab. inż. Mirosławem Wiatkowskim, Prof. nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

 

imag0261 imag0263 imag0271 imag0260