Nowe metody komunikacji we wdrażaniu innowacji na obszarach wiejskich

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu w dniach 15-17 listopada 2016 r . zorganizował szkolenie pt. „Stosowania nowych metod komunikacji we wdrażaniu innowacji na obszarach wiejskich”. Szkolenie realizowane było w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich.

Program obejmował trzy dni szkolenia w zakresie wykorzystania fotografii cyfrowej w tworzeniu materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz wyjazd do gospodarstwa innowacyjnego (Gospodarstwo Pasieczne „Noteckie Miody”) w celu pozyskania materiałów tekstowych i ilustracyjnych. Uzupełnieniem zajęć praktycznych  w plenerze, gdzie uczestnicy mogli zapoznać się z wieloma przydatnymi funkcjami aparatów cyfrowych oraz nauczyć w praktyce jak robić dobre zdjęcia, były wykłady i warsztaty na temat wykorzystania programów komputerowych w tworzeniu materiałów informacyjnych dotyczących innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu pt. „Jak pisać o innowacjach w rolnictwie i na obszarach wiejskich – zasady tworzenia efektywnych newsletterów” . Wykład poprowadził dr Michał Wiśniewski.

 

Celem szkolenia było osiągnięcie większej efektywności działania instytucji oraz osób na rzecz wspierania innowacyjności w rolnictwie i na obszarach wiejskich, poprzez nabycie umiejętności informowania i promowania wiedzy o innowacyjnych metodach gospodarowania. Mamy nadzieje, że zdobyte umiejętności przełożą się na jeszcze lepszą promocję Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich woj. opolskiego.

dsc_9604 dsc_9647