Zachodnie przykłady działań w aspekcie gospodarki wodnej wzorem dla polskich potencjalnych członków grup operacyjnych – wyjazd studyjny do Niemiec, Danii i Szwecji

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zrealizował wyjazd studyjny do trzech krajów nadmorskich: Niemiec, Danii oraz Szwecji, w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 z zakresu Sieci na rzecz innowacji

w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

W wyjeździe studyjnym uczestniczyło 25 osób, byli to przedstawiciele doradztwa rolniczego, w tym brokerzy innowacji, pracownicy uczelni i instytutów badawczych, członkowie regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz spółek wodnych, członkowie związków rolników i grup producentów rolnych, przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń oraz samorządu terytorialnego.

Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zapoznania się z metodami nierzadko innowacyjnego zagospodarowania wodami w każdym z trzech wymienionych wyżej państw. I tak w Niemczech były to m.in. kanały wodne w Berlinie, które wykorzystywane są w celach turystycznych oraz rekreacyjnych. Z kolei odjeżdżając ok. 120 km na zachód od stolicy Niemiec, w miejscowości Havelaue, zaprezentowano proces renaturyzacji rzeki na przykładzie dolnej części rzeki Hawela. Kolejne dni w spędzone u naszych zachodnich sąsiadów to wizyta w elektrowni geotermalnej w miejscowości Waren nad jeziorem Muritz oraz omówienie zrównoważonego wykorzystania gospodarki wodnej na przykładzie Zatoki Wismarskiej.

Drugim państwem, które gospodaruje wodami opadowymi była Dania, a dokładnie Kopenhaga i jej okolice. Przedstawiciel Urzędu Miasta wydziału odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, opowiadał w niezwykle ciekawy, wręcz charyzmatyczny sposób, o sposobach ochrony miasta przed powodzią, zaporach kamiennych oraz wałach przeciwpowodziowych.

Ostatni kraj – Szwecja – to obraz turystycznego wykorzystania naturalnego zbiornika wodnego na przykładzie jeziora Ivosjon, wykorzystanie energii wodnej na przykładzie elektrowni wodnej na rzece Ronnebyån oraz nawadnianie gruntów rolnych.

Innowacyjne działania prezentowane podczas wyjazdu studyjnego wzbudziły zainteresowanie i korzyści z ewentualnego przeniesienia ich na polski rynek.

 

dsc_0561 dsc_0499dsc_0540