Zrozumieć innowacje w rolnictwie i na obszarach wiejskich – ponadregionalna wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania SIR na przykładzie działań tworzenia sieci kontaktów i wdrażania innowacji na obszarach wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

W dniach 30.11. – 01.12. 2016 r. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zrealizował kolejne zadanie w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 z zakresu Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich: były to warsztaty pn.: „Zrozumieć innowacje w rolnictwie i na obszarach wiejskich – ponadregionalna wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania SIR na przykładzie działań tworzenia sieci kontaktów i wdrażania innowacji na obszarach wiejskich”, które odbyły się w Zamku Moszna na terenie województwa opolskiego w powiecie krapkowickim.

W warsztatach uczestniczyło 25 osób, byli to przedstawiciele doradztwa rolniczego, w tym brokerzy innowacji, pracownicy uczelni, rolnicy i przedsiębiorcy z branży rolniczej.

W pierwszym dniu operacji odbyły się warsztaty prowadzone przez przedstawicieli dwóch uczelni, i tak w kolejności: zagadnienia z obszaru marketingu w agrobiznesie zaprezentował dr Arkadiusz Piwowar z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, natomiast dr Piotr Bębenek przedstawił tematykę szeroko pojętych działań z zakresu wdrażania innowacji na obszarach wiejskich. Dodatkowo uczestnicy warsztatów mieli możliwość zapoznania się z metodami działania brokera innowacji z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.

W drugim dniu warsztatów uczestnicy odbyli wizytę w stadninie koni olimpijskich, która jest znanym w kraju i zagranicą ośrodkiem hodowli koni wyścigowych pełnej krwi angielskiej oraz sportowych szlachetnej półkrwi

Innowacyjne działania prezentowane podczas warsztatów wzbudziły zainteresowanie i co jest ważnym aspektem, w warsztatach uczestniczyły podmioty bezpośrednio związane z tworzeniem Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, ale także osoby zainteresowane wdrażaniem działań innowacyjnych, świadomych konieczności wprowadzania innowacji dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich i wreszcie środowisko naukowe, dzięki któremu możliwy jest transfer wiedzy do praktyki.

 

dsc_0597 dsc_0619 dsc_0586 dsc_0588 dsc_0654 dsc_0630