Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – innowacyjność organizacyjna i marketingowa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

W dniach 21-22.11.2016 r. oraz 24-25.11.2016 r. w Przysieczy odbyło się Szkolenie w formie warsztatów pn.: „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – innowacyjność organizacyjna i marketingowa”. Zadanie w ramach planu operacyjnego KSOW 2016-2017.
Grupą docelową (35 osób) przedmiotowych warsztatów byli m.in.: doradcy rolni, osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich prowadzące działalność rolniczą i pozarolniczą oraz osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich, które zamierzają uruchomić działalność gospodarczą na obszarach wiejskich.
Uczestnicy szkolenie mieli możliwość otrzymania podstawowych informacji na temat prowadzenia działalności gospodarczej
na obszarach wiejskich, tworzenia strategii marketingowej, budowania wizerunku własnej marki, analizy rynku docelowego, tworzenia i funkcjonowania tzw. krótkich kanałów dystrybucyjnych oraz aspekty prawno-organizacyjne i innowacyjne. Umiejętności
i kwalifikacje, które zdobyli uczestnicy podczas szkolenia stanowić będą czynnik zwiększający ich aktywność i przedsiębiorczość.

 

dsc_0575 dsc_0549 dsc_0439 dsc_0486