Szkolenie w CDR Poznań

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu w dniach 05-07 grudnia 2016 r. zorganizowało i przeprowadziło szkolenie pt. „Przygotowanie doradców do wspierania działań innowacyjnych”. Szkolenie zostało zrealizowane w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 z zakresu Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Celem szkolenia było przygotowanie doradców ośrodków doradztwa rolniczego do udzielania rolnikom pomocy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie.

Uczestnicy szkolenia uzyskali wiedzę między innymi z zakresu możliwości dofinansowania działań innowacyjnych w ramach PROW 2014-2020, inicjowania i zakładania grup operacyjnych oraz przygotowania dokumentacji w celu uzyskania wsparcia dla działań innowacyjnych w rolnictwie w ramach Działania „Współpraca”.

W szkoleniu wzięło udział łącznie 30 doradców z Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz zainteresowanych doradców z innych podmiotów doradczych zajmujących się wspieraniem innowacji w rolnictwie. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie reprezentował Marek Wróbel, broker innowacji.

W czasie szkolenia zostały przedstawione m.in. takie obszary tematyczne jak:

  • Sieć innowacji w rolnictwie – organizacja, zadania, cele i dotychczasowe dokonania.
  • Przygotowanie projektów do działań innowacyjnych.
  • Grupy operacyjne – wymagania formalno-prawne przedsięwzięć wspieranych w ramach Działania „Współpraca”.

Uczestnicy szkolenia mieli również okazję do spotkania z pracownikami Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) z Warszawy, którzy pokazywali wstępne złożenia dot. wniosku oraz umowy dla Działania „Współpraca”. Materiały te były prezentowane po raz pierwszy, zatem spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a dyskusji i pytaniom nie było końca. Świadczy to o tym, iż koniecznym będzie organizacja kolejnych spotkań związanych już tylko z wdrażaniem i procedowaniem Działania „Współpraca”.