Działanie „Współpraca” – rozmowy nt. utworzenia grupy operacyjnej

09 grudnia 2016 r w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie  (OODR), odbyło się spotkanie Pana Mariusza Olejnika Prezesa Spółdzielni Grup „Polski Rzepak i Zboża” z Panem Jarosławem Nosalem Dyrektorem OODR oraz Panem Markiem Wróblem brokerem innowacji w Ośrodku. Tematem spotkania było omówienie funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich w woj. opolskim oraz kryteriów i zasad, na jakich potencjalni wnioskodawcy mogą ubiegać się o wsparcie w ramach Działania „Współpraca”.

Pan Prezes Olejnik przedstawił problemy oraz wstępnie omówił założenia dot. realizacji operacji, która mogłaby być finansowana w ramach Działania „Współpraca”. Przedstawione informacje oraz możliwość nawiązania współpracy zaowocowały zaproszeniem brokera innowacji na spotkanie w siedzibie Spółdzielni Grup „Polski Rzepak i Zboża” w Opolu. Spotkanie z zarządem i członkami Grupy PRiZ odbyło się 14 grudnia 2016 roku. Podczas spotkania broker innowacji przedstawił prezentację dot. Działania „Współpraca” oraz omówił projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków Działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Podczas spotkania uczestnicy mogli dowiedzieć się o tym, kto może być beneficjentem Działania „Współpraca”, na jaki zasadach można ubiegać się o wsparcie, gdzie składać wnioski, jakie kryteria należy spełnić oraz co i w jakim zakresie może podlegać finansowaniu. Po prezentacji wywiązała się dyskusja dot. możliwości powołania grupy operacyjnej oraz padło mnóstwo pytań, jak i ciekawych propozycji dot. realizacji zakładanych operacji. Uczestnicy umówili się na kolejne spotkania, gdzie wraz z ukazaniem się zatwierdzonego Rozporządzenia i procedur dot. Działania „Współpraca”, potencjalni beneficjenci będą mogli realizować swoje projekty związane z innowacyjnymi rozwiązaniami na rzecz opolskiego rolnictwa.

Ponieważ spotkanie odbywało się w okresie przedświąteczny na zakończenie wszyscy uczestnicy złożyli sobie życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia.