O SIR oraz działaniu „Współpraca” w firmie Grant sp. z o.o. w Opolu

20 grudnia 2016 roku, odbyło się spotkanie brokera innowacji w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie pana Marka Wróbla z firmą Grant sp. z o.o. w Opolu. Grant sp. z o.o. zajmuje się wspieraniem przedsiębiorców, rolników, rybaków oraz poszukujących możliwości pozyskania dotacji unijnych na wsparcie działań mających na celu rozwój i poprawienie konkurencyjności firm i gospodarstw. Specjalizują się w projektach innowacyjnych opartych na współpracy nauki i przedsiębiorczości. Spotkanie dotyczyło zarówno przybliżenia tematów związanych z Siecią na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), jej funkcjonowaniem w woj. opolskim oraz korzyściami wynikającymi z partnerstwa w SIR, jak i omówienia zapisów projektu Rozporządzenia, wskazania kto może być beneficjentem, o jakie środki finansowe można się będzie ubiegać, a także jakiego rodzaju operacje będą mogły być finansowane.

Ponieważ Sieć (SIR) ma charakter otwarty, a jej partnerami mogą zostać m.in.: rolnicy, posiadacze lasów, przedsiębiorcy sektora rolno-spożywczego, instytuty i uczelnie wyższe, instytucje otoczenia biznesu i wszystkie inne podmioty zaangażowane w rozwój rolnictwa oraz obszarów wiejskich, jak również doradcy, pan Piotr Namysło, Prezes Zarządu wyraził chęć dołączenia do Sieci.

Prezes firmy Grant chętnie podzielił się swoimi doświadczeniami oraz wiedza nt. zainteresowania opolskich rolników i przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej tematyką innowacyjności. Podsumowaniem spotkania było wyrażenie woli na dalszą współpracę celem zachęcenia opolskich rolników do uczestnictwa w Sieci (SIR), jak i możliwości ubiegania się o pomoc w ramach Działania „Współpraca”.