Spotkanie na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Spotkanie na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Na zaproszenie Pani prof. dr hab. Anny Chełmońskiej – Soyta Prorektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 14 marca 2017 roku odbyło się spotkanie dot. współpracy pomiędzy Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego a Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. W spotkaniu udział wzięli: Pani prof. dr hab. Anny Chełmońskiej – Soyta Prorektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Pan prof. Mirosław Miller koordynator zadań B+R w Programie Zielona Dolina i KIC, Pan Marcin Dynia koordynator z podmiotami administracji i biznesu, a ze strony Opolskiego ODR-u Pan Jarosław Nosal Dyrektor ODR, Pani Iwona Sobocińska Główna Księgowa ODR, Pani Alicja Brychcy koordynator SIR w Opolskim ODR i Pan Marek Wróbel broker innowacji w Opolskim ODR.

Podczas spotkania Pani Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego omówiła zakresy tematyczne związane z możliwością wspierania działań Opolskiego ODR-u, np. w zakresie studiów podyplomowych, czy szkoleń prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu. Jednym z ważniejszych, poruszanych tematów, była możliwość współpracy uczelni w ramach działania „Współpraca” z grupami operacyjnymi, które utworzą się w woj. opolskim. Pani profesor Chełomńska – Soyta zapewniła, że jest w stanie wspierać od strony naukowej, jak i od strony badań wszelkie pomysły oraz operacje, związane z szeroko pojętymi rozwiązaniami innowacyjnymi na rzecz rolnictwa, branży spożywczej i obszarów wiejskich.

O kolejnych wspólnych projektach Opolskiego ODR i Uniwersytetu Przyrodniczego będziemy na bieżąco informować poprzez stronę internetową.