Współpraca Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z ośrodkami naukowymi

W dniu 2 czerwca br. odbywa się spotkanie szkoleniowe m.in. z zakresu przedsiębiorczości, studentów Politechniki Opolskiej oraz Wyższej Szkoły Medycznej w Opolu w ramach współpracy Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie z ośrodkami naukowymi z województwa opolskiego. Marek Wróbel – broker innowacji województwa opolskiego – w krótkich słowach przedstawił najważniejsze obszary dotyczące rozwiązań innowacyjnych na obszarach wiejskich, w rolnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem branży rolno-spożywczej.