Seminarium wojewódzkie

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie – Dział Rozwoju Obszaru Wiejskich organizuje seminarium wojewódzkie w ramach projektu “Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich”, podczas którego zaplanowano organizację stoiska informacyjnego Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Przedmiotowe przedsięwzięcie odbędzie się w Opolu w dniu 8 września br.

Szczegóły można uzyskać pod numerem 77 44 37 160