Innowacyjne formy współdziałania producentów rolnych – wyjazd studyjny

W ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował wyjazd studyjny pn. “Innowacyjne formy współdziałania producentów rolnych”. Przedsięwzięcie skierowane było przede wszystkim do rolników, przedsiębiorców z branży rolniczej, ale także doradców rolnych i wszystkich zainteresowanych wdrażaniem rozwiązań innowacyjnych w gospodarstwach w zakresie przedsiębiorczości. Prelegent, pan Krzysztof Mielnik dr nauk agronomicznych ówczesnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu,  przedstawił prezentacje, które dotyczyły globalizacji w rolnictwie, a także wykorzystania potencjału rolników indywidualnych do zwiększenia efektywności a tym samym dochodów w gospodarstwie.

Uczestnicy wyjazdu, zainteresowani podjęciem współpracy na polu wspierania opolskiego rolnictwa i szukaniem nowych kierunków rozwoju dla swoich gospodarstw, otrzymali również obszerną informację o możliwościach, jakie daje działanie “Współpraca”, objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym o pilotażu działania, którego nabór zakończył się 31 lipca br.