Zaproszenie na warsztaty

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizuje szkolenie połączone z warsztatami pn.: „Rolnictwo precyzyjne drogą do zwiększenia innowacyjności rolnictwa” w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Zapraszamy rolników, producentów rolnych, przedsiębiorców z branży rolniczej oraz wszystkich zainteresowanych przedmiotowym obszarem.

Termin przedsięwzięcia: 17 października 2017 r.

Miejsce docelowe: Pałac Łucja, ul. Stawowa 9 Zakrzów

Organizator zapewnia materiały szkoleniowo-warsztatowe, poczęstunek.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 0 600 403 526, 77 44 37 156

 

 

PROGRAM szkolenia połączonego z warsztatami

„Rolnictwo precyzyjne drogą do zwiększenia innowacyjności rolnictwa”, 17 października 2017 rok

 

  1. Wprowadzenie do zagadnień rolnictwa wspieranego techniką GPS.
  2. Wybrane informacje nt. funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego.
  3. Wykorzystanie systemów GPS do optymalizacji prowadzenia ciągników i maszyn rolniczych. Zakładanie własnej elektronicznej dokumentacji polowej. Ćwiczenia praktyczne.
  4. Rejestracja i różnicowanie poziomów nawożenia i stosowania ś.o.r. w produkcji polowej.
  5. Wykorzystanie prostych odbiorników GPS do pomiaru użytków rolnych i miejsc istotnych rolniczo. Ćwiczenia praktyczne.
  6. Dyskusja.
  7. Poczęstunek.

 Serwis kawowy ciągły w trakcie sesji wykładowej

Godzina rozpoczęcia: 9:00

Przewidywana godzina zakończenia: 14:00