Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich dla województwa opolskiego

 Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe pt.: “Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich dla województwa opolskiego”   Program spotkania: 1) Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich,                 Katarzyna Beleć – Ekspert ds. PROW 2014 – 2020   2) Tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych w aspekcie wymogów organizacyjno-prawnych, Maciej Buczek – Radca Prawny   3) Warunki i tryb finansowania operacji realizowanych przez grupy operacyjne w  ramach działania “Współpraca” objętego PROW …

Najważniejsze aspekty związane z aktualnym stanem wdrażania PROW 2014-2020

W dniu 30 września br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyło się szkolenie dot. Najważniejszych aspektów związanych z aktualnym stanem wdrażania PROW 2014-2020, w którym uczestniczyli przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz Izb Rolniczych. Celem spotkania było omówienie stanu realizacji najważniejszych zmian PROW oraz zmiany w działaniach Rolnictwa Ekologicznego i Rolnośrodowiskowo-klimatycznym. Ważnym elementem spotkania było omówienie harmonogramu naboru wniosków o przyznanie pomocy, doświadczenia z dotychczas przeprowadzonych naborów oraz wskazanie najczęściej popełnianych błędów i występujących problemów. Poruszane tematy podczas …

SIR OODR na 25 jubileuszowych Europejskich Targach Chłopskich

W dniach 15-19 września br. przedstawiciele Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie na zaproszenie Starostwa Powiatu Kusel / Niemcy uczestniczyli w jubileuszowych 25 Europejskich Targach Chłopskich. Celem wyjazdu było zorganizowanie stoiska promocyjno-informacyjnego Ośrodka oraz pokazanie dorobku kulturowego i kulinarnego dziedzictwa Opolszczyzny. Oprócz stoisk wystawienniczych głównym tematem spotkań była współpraca i wymiana doświadczeń, zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie marketingu produktów rolnych i sprzedaży bezpośredniej promujących przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Spotkania i rozmowy w międzynarodowym towarzystwie sprzyjały ukazaniu dobrych przykładów …