Redukcja emisji pochodzących z hodowli bydła (2017)

Przedstawiamy Państwu ulotkę informacyjnej EIP-AGRI Factsheet on Reducing emissions from cattle farming, która została opracowana przez Grupę Fokusową skupiającą się na redukcji emisji z hodowli bydła. Tłumaczenie zostało wykonane przez członka Grupy Fokusowej – Mateusza Sękowskiego, pracownika Centrum Doradztwa Rolniczego Oddziału w Radomiu. Ulotka w języku angielskim: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_factsheet_reducing_livestock_emissions_2017_en.pdf Produkcja zwierzęca przyczynia się znacząco do emisji amoniaku i gazów cieplarnianych (GHG). Grupa Fokusowa EIP-AGRI dotycząca redukcji emisji pochodzących z hodowli zwierząt gospodarskich poszukiwała efektywnych środków mających na celu redukcję zarówno metanu …

Szanowni Państwo, poniżej znajdziecie Państwo link do materiału filmowego promującego Grupy Operacyjne EPI, który został zrealizowany przez Punkt Kontaktowy EIP-AGRI – zapraszamy do oglądnięcia.    

Dograne.pl – czyli jak efektywnie dograć współpracę na rynku

Rynek rolny, jak każdy inny rynek, jest miejscem spotkania sprzecznych interesów. Jednak wszystkich uczestników tego rynku zawsze łączy to samo ogniwo – produkt rolny. Na tej zasadzie zbudowany jest nowy system dograne.pl, którego centralnym mechanizmem jest automatyczne dopasowywanie ofert sprzedaży i kupna konkretnego produktu. Dograne to swego rodzaju “kombajn” do zbierania i przetwarzania informacji rynkowej, z którego pomocą rolnicy i ich kontrahenci mogą precyzyjnie kojarzyć swoje potrzeby w komfortowym i przejrzystym środowisku. W tym artykule podpowiadamy, jak najlepiej stosować mechanizmy …

Punkt kontaktowy EIP-AGRI

Tłumaczenie broszury EIP-AGRI Brochure on the EIP-AGRI Service Point – How can we help you?, która została opracowana oraz wydana przez Punkt Kontaktowy EIP-AGRI. Tłumaczenie broszury zostało współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Broszura w języku angielskim: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-eip-agri-service-point-how-can Komisja Europejska powołała do życia Punkt Kontaktowy EIP-AGRI (z ang. EIP-AGRI Service Point) w kwietniu 2013r.; jego celem było umożliwienie komunikacji, promowanie innowacyjności, wymiany wiedzy oraz doświadczeń w sektorze rolnym. …

Drony w dzisiejszym rolnictwie

Podczas odbywającego się w dniach 18-19.05.2016 w OODR w Łosiowie Krajowego Kongresu Naukowo-Technicznego pn.: „Innowacje w Rolnictwie” została przybliżona tematyka zastosowania w rolnictwie technologii bezzałogowych obiektów latających (ang. Unmanned Aerial Vehicle UAV)  nazywanych także w Europie jako zdalnie kierowane systemy latające (Remotely Piloted Aircraft Systems RPAS) popularnie zwanych dronami. Także w Polsce już od końca zeszłej dekady  w Polsce nastąpił wzrost badań i doświadczeń nad tą częścią rolnictwa precyzyjnego. Drony można wykorzystać m.in. do: 1. Zdjęcia i mapy – dokumentacja. Najprostszym …