Dograne.pl – czyli jak efektywnie dograć współpracę na rynku

Rynek rolny, jak każdy inny rynek, jest miejscem spotkania sprzecznych interesów. Jednak wszystkich uczestników tego rynku zawsze łączy to samo ogniwo – produkt rolny. Na tej zasadzie zbudowany jest nowy system dograne.pl, którego centralnym mechanizmem jest automatyczne dopasowywanie ofert sprzedaży i kupna konkretnego produktu. Dograne to swego rodzaju “kombajn” do zbierania i przetwarzania informacji rynkowej, z którego pomocą rolnicy i ich kontrahenci mogą precyzyjnie kojarzyć swoje potrzeby w komfortowym i przejrzystym środowisku.

W tym artykule podpowiadamy, jak najlepiej stosować mechanizmy oferowane w systemie Dograne.

 Wybór produktu

Rejestracja w systemie jest bardzo prosta i sprowadza się do podania i potwierdzenia imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Konto w systemie można utworzyć klikając bezpośrednio w link: https://dograne.pl/account/signup/. Po automatycznej weryfikacji lokalizacji i określeniu przez nas zasięgu transportu (czyli odległości, jaką gotowi jesteśmy pokonać, by dostarczyć lub odebrać produkt), możemy od razu przystąpić do złożenia oferty. Służy do tego wyszukiwarka produktów, których łącznie w systemie jest blisko 500. Na tym etapie określamy, czy dany produkt chcemy sprzedać lub kupić, przy czym każdorazowo jest to decyzja odnosząca się jedynie do pojedynczej oferty. Możemy zatem ten krok powtórzyć i dla dowolnego produktu złożyć oferty zarówno dotyczące kupna, jak i sprzedaży, co z pewnością zainteresuje np. grupy i organizacje producentów.

Treściwa oferta

Złożenie oferty sprowadza się do wypełnienia specjalnie przygotowanego dla danego produktu formularza. Nie musimy go wypełniać “ręcznie”, tylko wybieramy wartości z odpowiednio przygotowanych w systemie parametrów. Na tym etapie określamy przede wszystkim ilość szukanego bądź oferowanego produktu, termin jego dostępności lub zapotrzebowania oraz cechy produktu, według których chcemy aby system dopasowywał dla nas oferty. Co istotne, mechanizm Dograne obejmuje również oferty z przyszłym terminem dostępności lub zapotrzebowania na produkt, co umożliwia rozpoczęcie poszukiwań partnerów handlowych na wiele tygodni lub miesięcy przed zakończeniem cyklu produkcyjnego, zwiększając szanse na uzyskanie bardziej korzystnych warunków współpracy. W praktyce oznacza to, że latem możemy składać oferty np. na sprzedaż jabłek z chłodni, którą zamierzamy otworzyć dopiero w lutym następnego roku.

Poprzez złożenie oferty uruchomimy “kombajn” Dograne, którego zadaniem jest “przeglądanie” i szczegółowe porównywanie wszystkich złożonych ofert. System rozpocznie wyszukiwanie pasujących do naszych potrzeb ofert i będzie nas automatycznie powiadamiał o znalezionych dopasowaniach i możliwościach nawiązania współpracy. System będzie również automatycznie monitorował i udostępniał informacje o zmieniającej się w procesie dograń dostępnej ilości produktów. Innymi słowy, będziemy zawsze wiedzieć, jaka jest aktualnie dostępna lub potrzebna ilość produktu w dopasowanych ofertach dostawców i odbiorców.

Dogranie współpracy

Po znalezieniu odpowiedniego kontrahenta, system pomoże nam dograć współpracę z dopasowanym partnerem biznesowym. W tym celu, w widoku dopasowanej oferty określamy warunki dogrania, czyli wszystkie satysfakcjonujące nas zasady dostawy lub odbioru naszego produktu – począwszy od doprecyzowania cech produktu, poprzez takie aspekty współpracy jak opakowanie, warunki finansowe czy np. temperaturę owoców w transporcie. Jednocześnie, sami decydujemy, kiedy chcemy o naszych warunkach brzegowych powiadomić dopasowanego partnera. O rozbieżnościach w proponowanych przez obie strony warunkach będziemy precyzyjnie informowani. Cały proces dogrywania współpracy możemy prowadzić zdalnie uzupełniając niezbędne informacje w dogodnym dla nas momencie.

W przypadku, w którym strony dopasowanych ofert wyrażą gotowość dogrania współpracy, system wygeneruje dla nas potwierdzenie podsumowujące uzgodnione warunki. W ten sposób Dograne wspomaga dalszą organizację przekazania produktu.

Efektywnie i bez opłat

Dzięki dograne.pl rolnicy i ich kontrahenci wspomagani są przez system w efektywnym działaniu na rynku. Z jednej strony jest to efektywne wykorzystanie czasu użytkowników – odpowiednio wczesne planowanie działań rynkowych i znajdowanie partnerów do współpracy, eliminacja konieczności spędzania czasu na “ręcznym” przeglądaniu ogłoszeń, czy też możliwość zrealizowania wszystkich etapów dogrania zbytu lub zaopatrzenia w jednym miejscu. Z drugiej strony, całość funkcjonalności jest udostępniana w przejrzystym i zwięzłym interfejsie, który został całkowicie pozbawiony wszelkich elementów nie związanych z głównymi zadaniami systemu, w szczególności nie zawiera żadnych form reklamy.

Ze wszystkich opisanych funkcjonalności użytkownicy korzystają całkowicie bezpłatnie.

Dograne_materiał informacyjny w formie poradnika