Realizacja planu operacyjnego KSOW 2016-2017 w zakresie SIR

W ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016 – 2017 w zakresie SIR, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie podpisał umowy z przedstawicielami środowiska naukowego na przygotowanie rozdziałów publikacji pn.: „Zrozumieć innowacje w rolnictwie – informacje wybrane”. Przedmiotowa pozycja składać się będzie z 8 rozdziałów, a tematyka dotyczyć będzie m.in. roli innowacyjności w kształtowaniu obszarów wiejskich, oceny innowacji technicznych i społecznych, zaprezentowania doświadczeń w zakresie innowacyjności w rolnictwie.

Zespół autorski stanowią: prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, dr Stanisław Minta – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, prof. dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, dr Barbara Woś, dr Żaneta Pruska, dr Agnieszka Gawlik – Politechnika Opolska.

Planowany termin zakończenia prac nad przygotowaniem publikacji to przełom września i października br. Nakład wyniesie 300 sztuk i co istotne, będzie to pozycja bezpłatna.